trompet.nl - dé toonaangevende trompet site van nederland
  > home > geschiedenis - u bent nu hier  
   > de geschiedenis van de trompet
 

 

 

 

 

 

 

 


De trompet vanaf de val van Rome tot ca. 1100


Met de verdwijning van de Romeinse overheersing gingen ook een aantal culturele aspecten ten gronde, waaronder de trompet. Historici wijzen op een geringe traditie van koperinstrumenten in het Westen tot aan de tijd van de Derde Kruistocht (1189-1192) met een nieuw type lange cilindrische trompet, de busine, die geďntroduceerd was door de Arabieren (Sarazenen). Gedurende deze periode waren de Germanen bekend met militaire instrumenten als hoorns van de buffalo of de oeros. Ook gebruikten zij metalen instrumenten.

Een nieuwe vorm van hoorn trok in de tiende eeuw van Byzantium uit westwaarts en is ca. 200 jaar in gebruik gebleven. Ze was kort en dik, gesneden uit de slagtand van een olifant en werd daarom Oliphant genoemd. Ze heeft nauwe parallellen in modern Afrika en daar Byzantium geen olifanten had, kan Afrika de geboorteplaats geweest zijn van deze mooie instrumenten. Anders dan de zijdelings geblazen hoorns in Afrika, werden de Europese Oliphanten toplings geblazen. Ivoren hoorns waren in beide gebieden koninklijke instrumenten. Ze waren onderscheidingstekenen voor koningen en opperhoofden in Afrika en vormden het kostbare bezit van vorsten en ridders in Europa.
> Vroege instrumenten uit het primitieve en voorhistorische tijdperk tot aan de val van Rome (476 na Chr.)
> Enige Aziatische vormen
> De trompet vanaf de val van Rome (tot ca. 1100)
> De trompet rondom de Middeleeuwen (tot 1400) en de Renaissance (1400-1600)
> De Zinkenfamilie
> De Gouden Periode van de trompet (1600-1750)
> De crisistijd van de trompet (1750-1815) en het hoogtepunt van het Clarinoblazen
> De Klassieke Periode
> De Moderne Tijd

 

  geschiedenis
  mondstukken
  interviews
  forum
  docenten
  vraag & aanbod
  links database
mailing-list
  contact

  www.trombones.nl
 


Copyright © trompet.nl, Alle Rechten Voorbehouden.